Kategorier
Augmented og virtual reality i museums- og kulturarvsformidling Digital formidling Formidling i landskabet

Kulturarven gamified. Del 3. At bygge et tårn (Tidslommen)

I dette afsnit vil jeg diskutere et tredje minigame, der tager udgangspunkt i Fæstningstårnet i Korsør og som kan spilles i spil-appen Tidslommen.

Handelspladsen ved Korsør – inden sørøverne kommer og inden tårnet er bygget. Still fra spillet Tidslommen.

Byg et tårn – og få viden om forsvar og bygningskunst i middelalderen.

I samarbejde med et par af museets arkæologer havde jeg besluttet, at vi i formidlingen af fæstningstårnet skulle lægge vægt på to ting: Hvorfor bygger man et fæstningstårn netop på dette sted? Hvordan bygger man et fæstningstårn?

Dette blogindlæg er tredje del i serien om Kulturarven gamified. Det første blogindlæg handler om, hvordan vi udviklede et minispil om lægeurter, der samtidigt kunne formidle viden om middelalderens klostervæsen. Det andet blogindlæg handler om dilemmaer i forhold til magt og korstog i middelalderen.

Igennem animationer, augmented og virtual reality formidler vi i spillet en historie om Korsør, inden der ligger en by. Som i spillet ved Antvorskov er vi tilbage i middelalderen – men nu er kysten under angreb fra sørøvere, der vil ind til handelspladsen. Spilleren møder Albert, som er kongens ven og rådgiver, og skal nu hjælpe ham med at beskytte kysten.

På dette still fra animationerne i spillet ses handelspladsen ved indsejlingen til Korsør nor. På dette tidspunkt er der ikke et tårn endnu – det skal spilleren først bygge! Still fra spillet Tidslommen.

Spilleren sendes ud på voldene omkring Fæstningstårnet for at lede efter våben og udruste en hær. Efter at have slået sørøverne tilbage møder spilleren Albert ansigt til ansigt og Albert fortæller, at der nu skal tænkes langsigtet. Det er ikke holdbart, at sørøvere kommer så tæt på kysten og at soldaterne hele tiden skal være i alarmberedskab. Den eneste løsning er et ordentligt fæstningstårn hvorfra skytter og udkigsposter kan forsvare kysten og overvåge Storebælt.

Formidlingsmæssigt er sagen lidt mere kompleks. Vi ved ikke med sikkerhed hvornår tårnet er bygget. Det er aldrig blevet undersøgt nærmere. Men vi ved, at tårnet på et tidspunkt i middelalderen forhøjes fra 13 meter til 23 meter. Vi ved også at tårnet sandsynligvis ikke har haft vinkeltag, men et fladt tag og at det nok er opført som erstatning for et andet fæstningstårn der ligge længere inde på Sjælland, i den anden ende af noret, nemlig Tårnborg.

Vores udfordring var at formidle Fæstningstårnet i Korsør i sin oprindelige højde på 13 meter og med en grundplan på 8,9 x 8,9 meter. Dertil ville vi også fremhæve vigtigheden af de meget tykke mure på mellem 1 og 2,5 meter.

Tårnet i fuld højde med fladt tag. Det flade tag blev i 1812 blev erstattet af et vinkeltag. Kilde: Borg, 1994. Tegning: 1896.

Hvorfor var dette en udfordring? Fordi tårnet i dag står med en anden højde på 23 meter og at det især er svært at se murenes tykkelse, hvis man ikke kigger nøje efter i nogle af tårnets åbninger.

Her ville formidling med augmented og virtual reality samt minispil kunne blotlægge tårnet og illustrere hvordan, det engang har set ud.

Sammen med spiludviklerne kom vi frem til, at vi kunne indbygge et spil, hvor man skal bygge tårnet ved at indstille to gensidigt afhængige slidere (skydere). Den ene skyder bestemmer tårnets højde og den anden tårnet bredde. For at vinde, må man altså lave det perfekte tårn med det helt rigtige forhold mellem tre variabler, hvor den tredje er murtykkelsen, som altså er skjult for spilleren.

Tidslommen-spilleren skal derfor nøje overveje hvordan han eller hun vil bruge de begrænsede ressourcer, dvs. mursten, til at bygge et ordentligt tårn, der kan beskytte indsejlingen til noret og sikre handlen.

Vi ville med spillet opnå, at spilleren legede med at bygge tårne med forskellig højde og bredde. Mens spilleren eksperimenterer og leger sig igennem processen ville vi kunne give feedback på valgene. Hvis spilleren bygger et tårn, der godt nok er tykt og stærkt, men er alt for lavt, får han eller hun at vide, at armbrøstskytterne ikke kan se noget fra toppen af tårnet. Bygges tårnet højt kan det godt være, at skytterne kan se langt og ramme fjenden – men det hjælper ikke, fordi tårnet bygges for tyndt og braser sammen.

Med andre ord: Det helt rigtige tårn har nogle helt bestemte proportioner og er afhængigt af en bestemt murtykkelse.

Spilleren får en animeret overflyvning i middelalderen fra handelspladsen henover noret og til Tårnborg. Tårnborg skimtes i baggrunden under mågen. Still fra spillet Tidslommen. Animationerne er af Groth-Østergaard Animation.

Et simpelt budskab med en stor betydning

I virkeligheden har spillet et ret simpelt formidlingsmæssigt budskab: Tårnet skal være tykt nok og højt nok til at opfylde sin rolle som forsvarspunkt for indsejlingen til Korsør nor og til at overvåge Storebælt.

Denne simple pointer løfter vi ind i et spil, hvor spilleren selv kan lege sig frem til denne pointe ved at flytte på skyderne.

Men selvom budskabet er simpelt, er baggrunden omkring forsvar af noret mere kompleks. Men ved at pakke dette minispil ind i narrativet omkring kongens tro rådgiver, Albert, og de angribende sørøvere, virker spillet til at åbne for spillerens aktive tilegnelse af viden om middelalderens tårnbygning og forsvarsstrategier.

Sørøverne kommer! Handelspladsen er under angreb og Albert beder spilleren hjælpe til med at finde våben og udruste en hær, der kan tage kampen op og slå dem tilbage fra kysten. Efter sørøverne er slået tilbage, får spilleren til opgave at hjælpe med at bygge tårnet. Dette er udgangspunkt for minispillet.

En fælles oplevelse

Hele spilforløbet i Tidslommen, både ved Korsør og Antvorskov, lægger op til, at brugerne er fælles om oplevelsen. Selvfølgelig kan man sagtens besøger stederne solo og få en god oplevelse, men med de forskellige minispil, med forskelligt udfald, lægger vi op til, at man besøger stederne sammen og diskuterer det faglige indhold – pakket ind i en dramatisk og samtidigt underholdende historie.

Du kan downloade spillet Tidslommen på Google Play og App Store Vi har også en trailer til spillet, den kan du se her. Vi har også udgivet en podcast hvor vi taler endnu mere om baggrunden for appen.

Serien om Kulturarven Gamified
Indledning: Teknologi og fortælling 
Del 1: Fire lægeurter i et spil 
Del 2. Magtens dilemmaer i et spil 
Del 3. At bygge et tårn

// Jonas Abkjær Andersen