Download Formidlingsmysterier

Jonas Abkjær Andersen: Formidlingsmysterier. Bidrag til belysning af materialitet og narrativitet i museums- og kulturarvsformidling. 2015.

Du kan hente og læse afhandlingen her:

Detaljer om bogen:
Paperback. 361 sider.
ISBN: 978-87-7349-923-8
Roskilde Universitet & Vikingeskibsmuseet i Roskilde. 2015. Ph.d.-afhandling.
Læs resumé.

Kort om bogen:
I afhandlingen gives et grundigt review af eksisterende forskning inden for materialitet og narrativitet i en museal og kulturarvsmæssig kontekst.
Afhandlingens analytiske fokus er især på stoflighed og narrativitet og her leveres nye resultater i forhold til at forstå formidlingssituationer og de genstande formidlingen inddrager.
Afhandlingen introducerer en række nye teoretiske og tematiske begreber. Disse er især  mysteriet, det apokalyptiske og det kraftmæssige i forhold til formidling og fortolkning af fortid og historie.
Det empiriske grundlag stammer fra omfattende etnografiske feltstudier udført ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Uddybning
Afhandlingen handler om, hvordan mennesker fortolker og formidler historie, håndværk og kulturarv. Afhandlingen tager udgangspunkt i bådebygningshåndværk og vikingetid. Her undersøger jeg hvordan mennesker i dag, og fra forskellige steder i verden, fortolker disse emner.

I afhandlingen analyserer jeg relationerne mellem narrativitet og materialitet. På den måde kan jeg forklare, hvordan mennesker giver mening til ting, natur og oplevelser. Særligt arbejder jeg med stoflighed, og med hvordan tings stoflige egenskaber indgår i forskellige, komplekse, betydningssammenhænge.

Jeg introducerer et nyt teoretisk (og praktisk) begreb, som jeg betegner mysterier. Med dette viser jeg blandt andet, hvordan museer og kulturarvssteder effektfuldt kan bruge mysteriet til at skabe indblik og indlevelse i fortidens liv.

Det drejer sig om hvordan fortælling, forskning, udstilling, landskab, arkitektur og materialer kan virke sammen til at formidle materiel og immateriel kulturarv. En formidling der både giver svar og stiller nye spørgsmål.