Samfund, forskning, anvendelse – forskning i formidling

Oktober 2013
Af Jonas Abkjær Andersen

Dette indlæg er et par år gammelt. Læs de nyeste indlæg her.

Jeg holdt et oplæg på baggrund af mit ph.d.-arbejde. Heri opridsede jeg de væsentligste formål med forskningsarbejdet overordnet set.

Dette drejer sig om: 1. En samfundsmæssig dimension – denne handler i mit projekt om at skabe en dybere forståelse af forholdet mellem mennesker i en kulturarvs- og formidlingsmæssig ramme. 2. En forskningsmæssig dimension – denne drejer sig om at udvikle metoder og teorier i forhold til at undersøge kultur og formidling. 3. En anvendelsesmæssig dimension – denne drejer sig om, at kunne gennemføre konkrete strategier og evalueringer inden for formidling og oplevelse. Oplægget blev holdt på Holbæk Museum.

Fotografi: Udstilling © Jonas Abkjær Andersen

Læs også: