Baggrund

Hvem er du?

Jeg hedder Jonas Abkjær Andersen, har en ph.d. inden for formidling og kulturarv og er cand.mag. i historie og litteratur.

Jeg arbejder for, at mennesker får indblik i verden, hinanden og sig selv.
Mennesket er et historisk væsen. Vores forhold til fortiden præger det vi gør i nutiden og vores ideer om fremtiden.

Derfor er det vigtigt, at beskæftige sig med, hvordan vi bruger og formidler historie, kultur og kulturarv.

Jeg arbejder professionelt med udvikling af formidling, oplevelse, historie, kultur og kulturarv.

Hvad laver du?

Jeg leder og udvikler projekter, formidler, rådgiver og forsker.
Det er især museer, kommuner, undervisnings- og forskningsinstitutioner, virksomheder og projekt-teams, der er mine samarbejdspartnere.

Jeg arbejder nu som projektleder ved Museum Vestsjælland og udvikler nye formidlingstiltag – blandt andet med mixed reality-metoder (dvs. augmented reality, virtual reality og andre digitale metoder).

Projekter og samarbejder
Jeg indgår i projekter og i samarbejder med blandt andre Kulturvidenskabeligt Center RUCMUS, Roskilde Universitet, Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Nationalpark Skjoldungernes Land, Roskilde Museum, Lejre Kommune, Roskilde Kommune, Slagelse Kommune, Tredje Natur, Cobe, Grontmij, Polyform Arkitekter, TiD (Tourism Researchers in Denmark) mfl.

Foredrag, oplæg mm.
Jeg holder foredrag og oplæg og har blandt andet talt ved flere universiteter, museer og kulturelle arrangementer.

Lærings-site: Verdenssyn.dk
Jeg leder og koordinerer et lærings-site med historiske kilder og opgaver målrettet undervisningen i historie i gymnasiet. Er du historiestuderende, uddannet i historie, gymnasielærer,  museumsinspektør eller forsker kan du være med til at udvide og udvikle samlingen af kilder og opgaver. Kontakt mig.

Presse
Blandt andet DR har interviewet mig om digital formidling af historie og kulturarv og Dagbladet Information om kulturarv.

Hvad drejer din forskning sig om?

I min forskning beskæftiger jeg mig især med narrativitet, materialitet, stoflighed, historie og kulturarv.

Ph.d.
Min ph.d.-afhandling (2015) handler kort sagt om, hvordan mennesker fortolker og formidler historie, håndværk og kulturarv. Afhandlingen tager udgangspunkt i bådebygningshåndværk og vikingetid. Her undersøger jeg hvordan mennesker i dag, og fra forskellige steder i verden, fortolker disse emner.

I afhandlingen analyserer jeg relationerne mellem narrativitet og materialitet. På den måde kan jeg forklare, hvordan mennesker giver mening til ting, natur og oplevelser. Særligt arbejder jeg med stoflighed, og med hvordan tings stoflige egenskaber indgår i forskellige, komplekse, betydningssammenhænge.

Jeg introducerer et nyt teoretisk (og praktisk) begreb, som jeg betegner mysterier. Med dette viser jeg blandt andet, hvordan museer og kulturarvssteder effektfuldt kan bruge mysteriet til at skabe indblik og indlevelse i fortidens liv.

Det drejer sig om hvordan fortælling, forskning, udstilling, landskab, arkitektur og materialer kan virke sammen til at formidle materiel og immateriel kulturarv. En formidling der både giver svar og stiller nye spørgsmål.

Kan jeg hyre dig?

Skriv til mig på kontakt@jonasabkjaerandersen.dk og fortæl mig om dit projekt og dine ideer. Jeg leder og udvikler projekter, forsker, formidler og holder foredrag. Alt hvad der har med forskning og formidling af historie, kultur og kulturarv at gøre.
Jeg ser frem til at drøfte det med dig.

Hvad har du skrevet?

Andersen, J. A. 2015, Formidlingsmysterier – Bidrag til belysning af materialitet og narrativitet i museums- og kulturarvsformidling. Ph.d.-afhandling. Roskilde Universitet og Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Download .pdf (14,7 MB)

Andersen, J. A. 2013, ”Museum, kulturarvsformidling og filosofi: Materialitet og formidling”, Paper præsenteret ved forskningsseminar Roskilde Universitet, Roskilde.

Andersen, J. A. 2012, ”Culture, History, and the Relation between Museum and Museum Visitors in a Tourism Perspective”, Paper for Tourism Researchers in Denmark – Doing Research in Tourism – Issues and Challenges (w/o presentation), Aalborg University, Campus Copenhagen.

Andersen, J. A. 2011, ”Designing and Understanding Material and Immaterial Cultural Heritage and the Outreach at Museums. ‘Iron and Willow’ – A case study at the Viking Ship Museum in Roskilde”, Paper presented at The 10th NordCode Seminar, Roskilde.

Andersen, J. A. 2011, ”Narrativer og materialiteter i kulturarvsformidlingen”, Paper præsenteret ved forskningsgruppeseminar, Roskilde.

Andersen, J. A. 2011, ”Kulturarv: i videnskabsteoretisk og metodologisk perspektiv”, Paper præsenteret ved videnskabsteori og metodologi-seminar, Roskilde.

Andersen, J. A. 2009, ”Forholdet mellem menneske og natur i islandsk middelalder belyst igennem heltekvad”. Historie- og litteraturvidenskabeligt speciale, Roskilde. Upubliceret.

Hvordan kontakter jeg dig?

Skriv en mail til mig på kontakt@jonasabkjaerandersen.dk.

Fotografier: Jonas Abkjær Andersen (2, 3 og 5), Unesco (1, 6 og 7) og Creative Commons (4 og 8).